วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Musical Groceries : Making your own Rhythm Pattern

Musical Groceries : เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดนตรีด้านการสร้างสรรค์ 
( Create )  รูปแบบจังหวะ  โดยใช้สัญลักษณ์ภาพผลไม้  และแทนค่าของตัวโน้ตต่างๆ โดยการนับพยางค์ของคำนั้นๆ ได้แก่

                          กล้วย               ส้ม            แอป-เปิ้ล        แตง-โม

 - ตัดกระดาษรูปผลไม้ต่างๆ วางเรียงไว้ในถาด   -  นักเรียนเลือกผลไม้ที่ชอบ นำไปสร้างรูปแบบจังหวะที่ต้องการโดยติดรูปผลไม้บนจานทั้ง 4 ใบ   ( 4 จังหวะ)  และในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง  แทนค่าพยางค์ของผลไม้ด้วยโน้ตตัวดำ (Quarter Note) และโน้ตเขบ็ตหนึ่งชั้น (Eighth Note)
 -  ผลัดกันนำเสนอ รูปแบบจังหวะที่นักเรียนสร้างสรรค์ หน้าชั้นเรียน ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น